tel.:
0908 656 596
 
e-mail:
info@ekomunikacia.eu
 
Pondelok - Štvrtok
8.30 - 17.00
Piatok
8.30 - 14.00 
 

qrcode

O nás

 

Spoločnosť Gavalieri s.r.o. je mobilná registračná autorita poskytujúca svoje služby na celom území Slovenskej republiky. Sme externou registračnou autoritou pre verejnosť, ktorá dodáva kvalifikované certifikáty a prostriedky pre zaručený elektronický podpis ( ZEP - Zaručený elektronický podpis ) spolu s kompletnou inštaláciou softweru (QSign), zaškolením a následnou registráciou podľa požiadaviek klienta a servis. Bližšie informácie nájdete tu

 

Naučíme Vás ako spracovávať dokumenty elektronickou formou, ako používať Zaručený elektornický podpis ( ZEP ), Elektronický podpis ( EP ) a ako komunikovať s úradmi elektronicky. 

 

 

Zaručený elektronický podpis a spolu s ním kvalifikovaný certifikát možno dnes využívať na komunikáciu s:

 

1. Obchodným registrom SR - OR na svojej podatelni umožňuje podávanie návrhov na zápis nových spoločností alebo návrhy na zmenu v už existujúcich spoločností a zároveň poskytovanie údajov v elektronickej forme. Zníženie nákladov až o 50%.(portal.gov.sk)

 

2. Daňovým riaditeľstvom SR - na portáli DRSR je možné elektronickou formou podávať daňové priznanie, súhrnné výkazy, prehľady a iné. Ak je použitý zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou, už netreba posielať dokument dodatočne poštou. (drsr.sk)

 

3. Colným riaditeľstvom SR - možnosť podať colné prehlásenie v elektronickej forme na colnú správu.(colnasprava.sk)

 

4. Katastrom nehnuteľností SR - návrh do katastra nehnuteľností je možné od 1. septembra podávať aj elektronickou formou. Dokumenty podávané el. formou sú totožné s klasickým návrhom podavaným listinnou formou. V prípade potreby napísať dokument je potrebné k zaručenému elektronickému podpisu pripojiť aj časovú pečiatku.(katasterportal.sk)

 

5. Súdmi SR - možnosť elektronického podania akceptujú už aj súdy SR. Elektronickou formou je možné podávať dokumenty na el. podateľni. Dokument musí byť vo formáte RTF. a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Zoznam el. podateľní je na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR (justice.gov.sk).

 

6. Iné orgány verejnej moci s ktorými je možné komunikovať pomocou zaručeného elektronického podpisu sú: Najvyšší kontrolný úrad SR, Národná rada SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

 

 

Využitie elektronického podpisu

 

Elektronický podpis – Elektronický podpis sa uplatní všade tam, kde je potrebné podpísať akýkoľvek dokument, avšak bez overenia u notára. Používa sa najmä pri internej komunikácii v spoločnostiach napr. na podpisovanie emailov, faktúr a podobne.

 

 

Viac informácii na:
 NBÚ o elektronickom podpise       zákon o elektronickom podpise       legislatíva o elektronickom podpise
ZEP v slovenských podmienkach      elektronický podpis a časová pečiatka    o čom je zaručený elektronický podpis
elektronický podpis na wikipédii

 

 

Služby a Cenník       Časté otázky        Referencie       Obchodní partneri       Kontakt