Domov

Spoločnosť Gavalieri s.r.o. je  registračná autorita poskytujúca svoje služby na celom území Slovenskej republiky. Sme externou registračnou autoritou pre verejnosť, ktorá dodáva kvalifikované certifikáty a prostriedky pre zaručený elektronický podpis ( ZEP – Zaručený elektronický podpis ) spolu s kompletnou inštaláciou softweru (QSign), zaškolením a následnou registráciou podľa požiadaviek klienta a servis. Bližšie informácie nájdete tu.

Naučíme Vás ako spracovávať dokumenty elektronickou formou, ako používať Zaručený elektornický podpis ( ZEP ), Elektronický podpis ( EP ) a ako komunikovať s úradmi elektronicky.

Zaručený elektronický podpis a spolu s ním kvalifikovaný certifikát možno dnes využívať na komunikáciu s:

  1. Obchodným registrom SR – OR na svojej podatelni umožňuje podávanie návrhov na zápis nových spoločností alebo návrhy na zmenu v už existujúcich spoločností a zároveň poskytovanie údajov v elektronickej forme. Zníženie nákladov až o 50%.( slovensko.sk )
  1. Daňovým riaditeľstvom SR – na portáli DRSR je možné elektronickou formou podávať daňové priznanie, súhrnné výkazy, prehľady a iné. Ak je použitý zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou, už netreba posielať dokument dodatočne poštou. ( drsr.sk )
  1. Colným riaditeľstvom SR – možnosť podať colné prehlásenie v elektronickej forme na colnú správu.( colnasprava.sk )
  1. Katastrom nehnuteľností SR – návrh do katastra nehnuteľností je možné od 1. septembra podávať aj elektronickou formou. Dokumenty podávané el. formou sú totožné s klasickým návrhom podavaným listinnou formou. V prípade potreby napísať dokument je potrebné k zaručenému elektronickému podpisu pripojiť aj časovú pečiatku.( katasterportal.sk )
  1. Súdmi SR – možnosť elektronického podania akceptujú už aj súdy SR. Elektronickou formou je možné podávať dokumenty na el. podateľni. Dokument musí byť vo formáte RTF. a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Zoznam el. podateľní je na web stránke Ministerstva spravodlivosti SR ( justice.gov.sk ).
  1. Iné orgány verejnej moci s ktorými je možné komunikovať pomocou zaručeného elektronického podpisu sú: Najvyšší kontrolný úrad SR, Národná rada SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Využitie elektronického podpisu

Elektronický podpis – Elektronický podpis sa uplatní všade tam, kde je potrebné podpísať akýkoľvek dokument, avšak bez overenia u notára. Používa sa najmä pri internej komunikácii v spoločnostiach napr. na podpisovanie emailov, faktúr a podobne.

 

Viac informácii na:

 NBÚ o elektronickom podpise       zákon o elektronickom podpise       legislatíva o elektronickom podpise

ZEP v slovenských podmienkach      elektronický podpis a časová pečiatka    o čom je zaručený elektronický podpis

elektronický podpis na wikipédii