Kontakt

Gavalieri s.r.o.

registračná autorita

  Kancelária: Vážska ul. 8, 921 01 Piešťany 

tel.: 0908 656 596      

email: info@ekomunikacia.eu

matej.babac@gmail.com

 

 IČO: 45 316 511

Gavalieri s.r.o. zapísaná v OR vedenom na OS Trnava, odd. Sro, vl. č.: 25101 / T

 

Kde nás nájdete?