Obchodní partneri

Spoločnosť Ardaco, a.s.

 

Ardaco, a.s. je producentom softvérových technológií pre bezpečnú mobilnú komunikáciu a administratívu elektronických a papierových dokumentov. Vďaka obchodným partnerom ju poznajú zákazníci vo viac ako 20 krajinách sveta.

 

Ardaco, a.s. premieňa svoje unikátne technológie do jedinečných riešení a služieb pre oblasť komunikácie a bezpečného spracovania informácií, osobnej identity a ochrany súkromia. Ľuďom a zákazníkom na celom svete prináša zásadné hodnoty podporujúce napĺňanie ich vízií a cieľov. So spoločnosťou Ardaco, a.s. spolupracujeme od 23.2.2010.

 

 

Spoločnosť Disig, a.s.

 

Certifikačná autorita CA Disig vykonáva certifikačnú činnosť v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. Certifikačná autorita CA Disig poskytuje služby certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ CA-409/2006.) a akreditovenej certifikačnej autority (registračné číslo NBÚ ACA-307/2007).

 

CA Disig poskytuje a spravuje certifikáty s verejnými kľúčmi podľa štandardu X.509 verzie 3 pre použitie v aplikáciách, ktoré si vyžadujú bezpečnú komunikáciu medzi počítačovými systémami pripojenými na počítačovú sieť. So spoločnosťou Disig, a.s. spolupracujeme od 29.4.2010.