Podpisovanie faktúr

Disig pdfSigner je aplikácia určená na podpisovanie PDF dokumentov/faktúr elektronickým podpisom. Umožňuje podpísať buď už vytvorený PDF dokument alebo vytvoriť nový podpísaný PDF dokument prostredníctvom integrovanej PDF tlačiarne z akejkoľvek aplikácie umožňujúcej tlač súboru.

Disig pdfSigner je určená ako pre fyzické osoby – podnikateľov, malé a stredné spoločnosti, tak aj pre veľké nadnárodné organizácie.

Zjednodušuje proces nahrádzania papierových dokumentov elektronickými. Je používateľsky nenáročná, poskytuje možnosť podpísať dokumenty jednotlivo, hromadne, podporuje viacnásobné podpisovanie, umožňuje nastaviť metadata a skrytý príp. viditeľný podpis.

Prečo zvoliť Disig pdfSigner?

Disig pdfSigner Vám:

  • výrazne znižuje náklady vynaložené na tlač, archiváciu a zasielanie dokumentov,
  • zrýchľuje výmenu dokumentov medzi obchodnými partnermi,
  • elektronickým podpisom sa zaručí vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu dokumentu,
  • časová pečiatka doloží presný čas vytvorenia podpisu dokumentu
  • prispieva k ochrane životného prostredia.

Cena služby Personal:  60,- €

                        Business: podľa dohody

                        Enterprise: podľa dohody