ZEP pre komunikáciu s colnou správou

Služba Basic 149€

  • dodanie kvalifikovaného zariadenia (čítačku v podobe usb kľúča a v nej vložený certifikovaný čip Siemens)
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie
  • inštalácia ovládačov a programov na klientov počítač – inštruktáž, ako programy v budúcnosti v prípade potreby preinštalovať
  • školenie ako komunikovať s Colnou správou SR

Pozor obnovovacie poplatky v ďalších rokoch sú nižšie !