ZEP pre komunikáciu s daňovým úradom

Služba Basic 139€

  • dodanie kvalifikovaného zariadenia (usb tokenu, čipovej karty)
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie (usb tokenu, čipovej karty)
  • inštrukcie ako nainštalovať

Služba Comfort 199€

  • dodanie kvalifikovaného zariadenia(čítačku v podobe usb kľúča a v nej vložený certifikovaný čip Siemens)
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie
  • inštalácia všetkých ovládačov a programov na klientov počítač – inštruktáž, ako programy v budúcnosti v prípade potreby preinštalovať
  • inštruktáž

Pozor obnovovacie poplatky v ďalších rokoch sú nižšie !