ZEP pre komunikáciu s katastrom nehnuteľností

Služba Basic 149€

  • dodanie kvalifikovaného zariadenia(čítačku v podobe usb kľúča a v nej vložený certifikovaný čip Siemens)
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie
  • inštrukcie ako nainštalovať

 

Služba Comfort 189€

  • dodanie kvalifikovaného zariadenia(čítačku v podobe usb kľúča a v nej vložený certifikovaný čip Siemens)
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie
  • inštalácia všetkých ovládačov a programov na klientov počítač – inštruktáž, ako programy v budúcnosti v prípade potreby preinštalovať

 

Služba All Inclusive katastrálny úrad 259€

  • dodanie kvalifikovaného zariadenia(čítačku v podobe usb kľúča a v nej vložený certifikovaný čip Siemens)
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu na bezpečné zariadenie
  • inštalácia všetkých ovládačov a programov na klientov počítač – inštruktáž, ako programy v budúcnosti v prípade potreby preinštalovať
  • školenie ako komunikovať elektronicky s katastrálnym úradom

 

Pozor obnovovacie poplatky v ďalších rokoch sú nižšie !